Tijdens de zomervakantie zijn we bijna altijd open. We kennen wel wat afwijkende openingstijden. Kijk daarvoor hier.
Fijne vakantie allemaal!

Doe je Digiding!
Categorie 12+ Digitale geletterdheid
Groep leerjaar 4 vo
Tags vmbo
Prijzen
  • gratis gratis
Terug

Doe je Digiding!

Verzorgd door de leesmediacoach van de bibliotheek

'Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid' is een gratis online lesprogramma dat zelfstandig uit te voeren is door docenten in de klas. Het is ontwikkeld door Stichting Digisterker voor vierdejaars vmbo-leerlingen en voor eerstejaars mbo-studenten.
De leesmediacoach van de bibliotheek kan docenten ondersteunen in de uitvoering en/of één of meerdere modules uitvoeren in de klas.

Het programma wordt aangeboden in een online leeromgeving en bestaat uit zes lesmodules. De lesmodules richten zich op de thema’s overheid, burger en DigiD; identiteit; bijbaan; studeren; verkeer en vervoer en zorg.

Via de lesmodules van Doe je digiding! worden de leerlingen voorbereid op het zelfstandig zaken kunnen doen met verschillende overheidsorganisaties. De inhoud van de modules sluit aan bij maatschappijleer en economie in het vmbo en bij burgerschap in het mbo. De modules kunnen gebruikt worden als invulling voor digitaal burgerschap.

In het programma wordt individueel werken afgewisseld met momenten van klassikale interactie. De gemiddelde doorlooptijd van elk van de zes lesmodules is ongeveer een blokuur.

Dag Datum Tijd
- in overleg
3 okt. 2022 - 19 dec. 2022
in overleg de klas Reserveren
- in overleg
9 jan. 2023 - 24 feb. 2023
in overleg de klas Reserveren
- in overleg
6 mrt. 2023 - 24 apr. 2023
in overleg de klas Reserveren