Tijdens de zomervakantie zijn we bijna altijd open. We kennen wel wat afwijkende openingstijden. Kijk daarvoor hier.
Fijne vakantie allemaal!

Vertel Eens... Praten over gedichten
Categorie 4-12 jaar Leesbevordering en leesplezier
Groep groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Tags Berkelland Oost Gelre poëzie
Prijzen
  • per groep € 27,50
  • Punten-/activiteitenabonnement in mindering op tegoed 11 punten
Terug

Vertel Eens... Praten over gedichten

Verzorgd door de leesmediacoach van de bibliotheek

‘Je weet pas wat je van iets vindt, als je erover gepraat hebt’

Praten over gedichten kan heel goed met de Vertel Eens - aanpak van de bekende leesbevorderaar A. Chambers.

Ieder kind heeft z'n eigen beleving bij een gedicht. Door hierover te praten, worden nieuwe gedachten en inzichten ontwikkeld. Bij Vertel Eens… wordt er op een open manier, gereageerd op een gelezen tekst. Hierbij staat de eigen leeservaring van een leerling voorop.

Eerst wordt er door de leesmediacoach een gedicht voorgelezen. Aan de hand van kaartjes met vragen wordt er daarna op een open manier op het gedicht gereageerd. Door over een gedicht te praten, worden de kinderen zich bewust van de verschillende manieren waarop zij dit beleefd hebben.

Iedere vraag heeft als doel om het gesprek over het gedicht op gang te brengen, meningen uit te wisselen en van elkaar maar ook vooral van jezelf te leren. De kinderen leren hun gedachten onder woorden te brengen en te luisteren naar elkaar. Het belangrijkste doel is om te verwoorden wat je als lezer hebt ervaren en waar je dat van afleidt.

Opzet
Een les van maximaal 60 minuten.
In de kring lezen en praten.
Eventueel gevolgd door een tekenopdracht n.a.v. het gedicht

Doelstellingen
Bevorderen van: leesmotivatie, leesplezier, reageren, formuleren, luisteren.

Dag Datum Tijd
- in overleg
31 okt. 2022 - 19 dec. 2022
in overleg de klas
- in overleg
9 jan. 2023 - 27 feb. 2023
in overleg de klas
- in overleg
6 mrt. 2023 - 24 apr. 2023
in overleg de klas
- in overleg
8 mei 2023 - 3 jul. 2023
in overleg de klas