Tijdens de zomervakantie zijn we bijna altijd open. We kennen wel wat afwijkende openingstijden. Kijk daarvoor hier.
Fijne vakantie allemaal!

Open Boek 3.0: opleiding tot leescoördinator
Categorie Deskundigheidsbevordering
Tags Berkelland Oost Gelre Winterswijk
Prijzen
  • per cursist € 450,00
  • Punten-/activiteitenabonnement in mindering op tegoed 180 punten
Terug

Open Boek 3.0: opleiding tot leescoördinator

De leescoördinator stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft.

In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en kinderen leren teksten te interpreteren. Hierbij komt betrokkenheid bij teksten en leesmotivatie tot stand: noodzakelijke voorwaarden voor leesvaardigheid en leesbegrip.
Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten - op basis van verstrekte jaarplanideeën- hun jaarplan (kern van het leesbeleidsplan) voor.

De cursus vindt plaats in de bibliotheek in Lichtenvoorde, De Leest 2.
Er zijn 5 bijeenkomsten, steeds van 16.30 tot 20.00 uur (inclusief soep en broodjes).
Cursusdata: 24 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april en 23 mei.
Certificaatuitreiking: in overleg

De basisopleiding Open Boek 3.0 heeft een studiebelasting van vijftig uur.
Iedere bijenkomst sluit af met een verplichte praktijkopdracht.
Deelnemers ontvangen bij de cursusafsluiting een certificaat indien aan de eindopdracht voldaan is. Daarnaast is 80% aanwezigheid vereist.
Voor het op peil houden van hun kennis wordt aan alle gecertificeerde leescoördinatoren gevraagd deel te nemen aan studiebijeenkomsten voor het lokale netwerk die regionaal worden georganiseerd.

De opleiding Open Boek 3.0 is een volledige herziening van Open Boek 2.0.
Deze opleiding is daarom ook interessant voor leescoördinatoren die vóór september 2021 zijn geschoold.

Dag Datum Tijd
- 24 jan. 2023
t/m 23 mei 2023
Vestiging Lichtenvoorde nog 8 beschikbaar