Tijdens de zomervakantie zijn we bijna altijd open. We kennen wel wat afwijkende openingstijden. Kijk daarvoor hier.
Fijne vakantie allemaal!

Literaire leesgesprekken
Categorie 4-12 jaar Leesbevordering en leesplezier
Groep groep 6, groep 7
Tags Berkelland Oost Gelre
Prijzen
 • per groep € 37,50
 • Punten-/activiteitenabonnement punten in mindering op tegoed 15 punten
Terug

Literaire leesgesprekken

Literaire gesprekken zijn gesprekken over boeken waarbij leerlingen hun ervaringen met het gelezen boek en de betekenis die zij eraan gegeven hebben, met andere lezers bespreken.

Opzet:

 • De leesmediacoach van de bibliotheek introduceert het project in de klas.
 • Iedere leerling krijgt 1 exemplaar van het boek te leen.
 • Gedurende enkele weken wordt het boek in gedeeltes gelezen en besproken a.d.h.v. verschillende opdrachten.
 • De leerkracht kan met de handleiding de overige leesgesprekken met de kinderen voeren.
 • In overleg kan de leesmediacoach meerdere lessen/gesprekken verzorgen. (boek hier de extra les)

Doelstellingen:

 • Leerlingen delen hun leeservaringen en zijn zich ervan bewust dat elke leerling iets zinnigs kan zeggen over boeken.
 • Leerlingen beseffen wat boeken voor hen en anderen kunnen betekenen.
 • Leerlingen kunnen beter bepalen welk boek zij willen lezen.
 • Het leesplezier van de leerlingen wordt vergroot.
 • Leerlingen zijn zich ervan bewust dat meerdere interpretaties over de inhoud van een boek mogelijk (mogen) zijn.
 • De literaire competentie van de leerlingen wordt vergroot.

Doelgroep:
Groep 1 - 8

Er kan gekozen worden uit de volgende titels:
Voor de onderbouw:

Voor de midden-/bovenbouw:

Dag Datum Tijd
- in overleg
31 okt. 2022 - 19 dec. 2022
in overleg de klas nog 3 beschikbaar
- in overleg
9 jan. 2023 - 27 feb. 2023
in overleg de klas nog 3 beschikbaar
- in overleg
6 mrt. 2023 - 24 apr. 2023
in overleg de klas nog 3 beschikbaar
- in overleg
8 mei 2023 - 3 jul. 2023
in overleg de klas nog 2 beschikbaar